bes 2223

Het bestuur bestaat momenteel uit 7 leden. Iedere maand is er een reguliere bestuursvergadering waarin de actuele stand van zaken en de komende activiteiten worden besproken. Daarnaast zijn de bestuursleden regelmatig aanwezig bij commissievergaderingen of maken ze zelf deel uit van een commissie. Op deze manier houden we de lijnen binnen de vereniging kort.

De (korfbal)wereld is volop in beweging en wij bewegen mee. Hierbij kunnen wij niet zonder de hulp en ondersteuning van onze leden en vrijwilligers. Al jaren draait de vereniging hierop en dat zal zo blijven.

Ook in de toekomst zullen we als bestuur een beroep blijven doen op onze leden, is het niet als kantinedienst, dan wel als lid van een commissie. Alleen met de hulp van al onze vrijwilligers kan het door het bestuur opgestelde beleid worden verwezenlijkt, dat de vereniging in beweging houdt.

 

Voorzitter

Jacco Thijen

Secretaris

Frank Meima

Penningmeester

Sip Stobbe

PR en Ledenwerving

Jaap Bos

TC

Els Hazkamp

’t JAK

contactpersoon Erik Ekhart

Parkcommissie

Otto Roelfzema

Sponsor- en kantinecommissie

Henk Jongstra