KV Noordenveld V1 Aangepast

20230516191003DJI 0200 6 Enhanced SR

300 70mast

Geen evenementen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 27 februari jl. heeft korfbalvereniging Noordenveld afscheid genomen van twee zeer ervaren bestuursleden.

Jaap van den Bergs is sinds 1997 namens de Parkcommissie lid en tevens vice-voorzitter van het bestuur geweest. De Parkcommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de accommodatie, de gebouwen en het groen om de gebouwen van kv Noordenveld aan de Borglaan, het spelmateriaal en in samenwerking met de gemeente voor de velden. Eén van de hoogtepunten is zonder meer de zeer geslaagde verbouwing, uitbreiding en renovatie in en om ’t Körfhoes. Met zijn grote kennis van zaken, inzet en betrokkenheid heeft Jaap van den Bergs zorg gedragen voor de genoemde korfbalvoorzieningen. Zijn benoeming tot erelid van korfbalvereniging Noordenveld is in deze een terechte waardering hiervoor.

Henk Bakker is al meer dan 30 jaar actief voor kv Noordenveld. Van 1992 tot 1995 en van 2010 tot 2020 als voorzitter en in de periode 1995-1999 in de Technische Commissie. In 1997 werd Henk Bakker benoemd tot lid van verdienste. Naast zijn bestuurlijke bijdragen aan de korfbaltrots uit Roden is Henk Bakker sinds 2011 lid van de Bondsraad van de KNKV, geeft hij cursussen, is hij op hoog niveau scheidsrechter en landelijk scheidsrechter beoordelaar. Zonder daarbij volledig te zijn komen daar voor kv Noordenveld nog de volgende activiteiten bij : gastheer bij de wedstrijden, contactpersoon met de gemeente, jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi, clubblad MikIn, programmaboekjes, NK C-aspiranten en beachkorfbal. Ook als speler is Henk Bakker actief geweest, tot voor kort speelde hij in het roemruchte zondag 1 team.   De activiteiten van de scheidend voorzitter binnen de vereniging houden echter niet op. Henk Bakker blijft actief betrokken bij de verdere invulling van het integraal sportaccomodatieplan van de gemeente (mogelijkheden kustgrasvelden aan de Borglaan). Met zijn brede bestuurlijke contacten, inzicht en betrokkenheid heeft Henk Bakker zich jarenlang ingezet voor de korfbalsport in het algemeen en kv Noordenveld in het bijzonder. Voor zijn voortreffelijke verdiensten werd Henk Bakker door de leden benoemd tot de eerste erevoorzitter van kv Noordenveld.