Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling.
Gezamenlijk met de gemeente Noordenveld is korfbalvereniging Noordenveld gekomen tot de uitwerking van een kunstgrasplan op het huidige korfbalcomplex aan de Borglaan. Dit heeft geresulteerd in de goedkeuring door het college van Burgemeester en Wethouders met bijbehorende subsidie van een kunstgrasveld van 60x28 meter.
De ruwe planning van de aannemer is dat ongeveer 5 tot 6 weken nodig zal zijn voor de aanleg van het kunstgrasveld, waarmee 10 maart jl. is gestart. Uiteraard is dit mede afhankelijk van de weersomstandigheden.
De aanleg van het kunstgrasveld is een mooie stimulans voor de groeiende korfbalsport in de gemeente Noordenveld.

Sportwethouder Jeroen Westendorp van de gemeente Noordenveld en voorzitter Jacco Thijen van de korfbalvereniging Noordenveld brachten als symbolische starthandeling de eerste paal de grond in.

voorzitter en wethouder brengen de 1e paal de grond in