De PR- en ledenwervingscommissie bestaat uit Marjan Suurd, Selby de Koning en Jaap Bos.

Tot de taken van deze commissies behoren onder meer:

  • de ondersteuning van het bestuur en de diverse commissies;
  • de contacten met de media;
  • het actueel houden en verspreiden van informatie- en promotiemateriaal;
  • het verzorgen van verschillende acties en de publiciteit daaromheen met als doelstelling het korfballen onder de aandacht van kinderen en hun ouders /verzorgers te brengen;
  • het verzorgen van een programmaboekje bij de zaalwedstrijden van onze selectie;
  • het opstellen en publiceren van de wedstrijdverslagen van de eerste selectie;
  • de PR bij kampioenschappen;
  • het samenstellen van de Presentatiegids (jaaruitgave van de Mik-In).

De contacten met de media zijn prima. Kopij en foto’s worden door de regionale kranten en de regionale nieuws-sites in de regel zonder meer geplaatst. De Presentatiegids, de internetsite en de (slapende) Oranje Tijgers maken deel uit van en vallen onder de verantwoordelijkheid van de PR-/LW-commissie.

De PR-/LW-commissie beoogt de bekendheid van de korfbalsport in het algemeen en die van onze korfbalvereniging Noordenveld in het bijzonder, onder de aandacht te brengen.