De PR-commissie bestaat uit Selby de Koning en Jaap Bos. De PR-commissie werkt samen met de ledenwervingscommissie (LWC).

Tot de taken van de PR/LWC-commissie behoren onder meer:

  • het ondersteunen van bestuur en de diverse commissies;
  • de contacten met de media;
  • het actueel houden en verspreiden van informatie- en promotiemateriaal;
  • het mede organiseren van deschoolkorfballessen, het schoolkorfbaltoernooi en de sportstimulering, met alsdoelstelling het korfballen onder de aandacht van kinderen en hun ouders /verzorgers te brengen;
  • het verzorgen van een programmaboekje bij de zaalwedstrijden van onze selectie;
  • het samenstellen van de Presentatiegids (jaaruitgave van de Mik-In).

De contacten met de media zijn prima. Kopij en foto’s worden door de regionale kranten, de regionale nieuws-sites en KNKV-Noord in de regel zonder meer geplaatst. De Presentatiegids, de internetsite en de (slapende) Oranje Tijgers maken deel uit van en vallen onder de verantwoordelijkheid van de PR/LWC-commissie.

De PR/LWC-commissie roept ouders, spelers en anderen die de korfbalsport en onze vereniging een warm hart toe dragen op om onze propagandacommissie te komen versterken.

De PR-commissie beoogt hiermee de bekendheid van de korfbalsport in het algemeen en die van onze top- en breedtesportvereniging kv Noordenveld in het bijzonder, onder de aandacht te brengen.