Tijdens de digitale Buitengewone Algemene Ledenvergadering van woensdag 27 mei 2020 is Jacco Thijen gekozen als voorzitter van kv Noordenveld. Er kon vanaf woensdag 13 mei 2020 tot en met zondag 24 mei 20.00 uur, via een tegenstem, per e-mail bezwaar tegen de voordracht worden gemaakt  Er zijn geen bezwaren tegen deze voordracht naar de secretaris gestuurd.